HDK
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Macros Groups Pages
SOP_GuideProcessCoreEnums Namespace Reference

Enumerations

enum  Geotype { Geotype::POLYGONS = 0, Geotype::BARBS }
 
enum  Grouptype { Grouptype::PRIMITIVE = 0, Grouptype::POINT, Grouptype::EDGE }
 
enum  Blendoverride { Blendoverride::NONE = 0, Blendoverride::CURVEATTRIB, Blendoverride::SKINATTRIB, Blendoverride::TEXTURE }
 
enum  Op { Op::SETLENGTH = 0, Op::BEND }
 
enum  Setlength_mode {
  Setlength_mode::SET = 0, Setlength_mode::MULTIPLY, Setlength_mode::ADD, Setlength_mode::SUBTRACT,
  Setlength_mode::SETMIN, Setlength_mode::SETMAX
}
 
enum  Setlength_method { Setlength_method::SCALE = 0, Setlength_method::CUTEXTEND }
 
enum  Setlength_lengthoverride {
  Setlength_lengthoverride::NONE = 0, Setlength_lengthoverride::CURVEATTRIB, Setlength_lengthoverride::SKINATTRIB, Setlength_lengthoverride::TEXTURE,
  Setlength_lengthoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_lengthuvmode { Setlength_lengthuvmode::SKINUV = 0, Setlength_lengthuvmode::CURVEUV, Setlength_lengthuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Setlength_lengthrandminoverride {
  Setlength_lengthrandminoverride::NONE = 0, Setlength_lengthrandminoverride::CURVEATTRIB, Setlength_lengthrandminoverride::SKINATTRIB, Setlength_lengthrandminoverride::TEXTURE,
  Setlength_lengthrandminoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_lengthrandminuvmode { Setlength_lengthrandminuvmode::SKINUV = 0, Setlength_lengthrandminuvmode::CURVEUV, Setlength_lengthrandminuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Setlength_lengthrandmaxoverride {
  Setlength_lengthrandmaxoverride::NONE = 0, Setlength_lengthrandmaxoverride::CURVEATTRIB, Setlength_lengthrandmaxoverride::SKINATTRIB, Setlength_lengthrandmaxoverride::TEXTURE,
  Setlength_lengthrandmaxoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_lengthrandmaxuvmode { Setlength_lengthrandmaxuvmode::SKINUV = 0, Setlength_lengthrandmaxuvmode::CURVEUV, Setlength_lengthrandmaxuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Setlength_scalefactoroverride {
  Setlength_scalefactoroverride::NONE = 0, Setlength_scalefactoroverride::CURVEATTRIB, Setlength_scalefactoroverride::SKINATTRIB, Setlength_scalefactoroverride::TEXTURE,
  Setlength_scalefactoroverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_scalefactoruvmode { Setlength_scalefactoruvmode::SKINUV = 0, Setlength_scalefactoruvmode::CURVEUV, Setlength_scalefactoruvmode::FEATHERUV }
 
enum  Setlength_scalefactorrandminoverride {
  Setlength_scalefactorrandminoverride::NONE = 0, Setlength_scalefactorrandminoverride::CURVEATTRIB, Setlength_scalefactorrandminoverride::SKINATTRIB, Setlength_scalefactorrandminoverride::TEXTURE,
  Setlength_scalefactorrandminoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_scalefactorrandminuvmode { Setlength_scalefactorrandminuvmode::SKINUV = 0, Setlength_scalefactorrandminuvmode::CURVEUV, Setlength_scalefactorrandminuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Setlength_scalefactorrandmaxoverride {
  Setlength_scalefactorrandmaxoverride::NONE = 0, Setlength_scalefactorrandmaxoverride::CURVEATTRIB, Setlength_scalefactorrandmaxoverride::SKINATTRIB, Setlength_scalefactorrandmaxoverride::TEXTURE,
  Setlength_scalefactorrandmaxoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Setlength_scalefactorrandmaxuvmode { Setlength_scalefactorrandmaxuvmode::SKINUV = 0, Setlength_scalefactorrandmaxuvmode::CURVEUV, Setlength_scalefactorrandmaxuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Bend_axismode {
  Bend_axismode::ROOTDIR = 0, Bend_axismode::DIRCONSTANT, Bend_axismode::DIRCURVEATTRIB, Bend_axismode::DIRSKINATTRIB,
  Bend_axismode::AXISCONSTANT, Bend_axismode::AXISCURVEATTRIB, Bend_axismode::AXISSKINATTRIB
}
 
enum  Bend_dirtoaxis { Bend_dirtoaxis::SKINNORMAL = 0, Bend_dirtoaxis::ROOTDIR, Bend_dirtoaxis::TANGENT }
 
enum  Bend_angleoverride {
  Bend_angleoverride::NONE = 0, Bend_angleoverride::CURVEATTRIB, Bend_angleoverride::SKINATTRIB, Bend_angleoverride::TEXTURE,
  Bend_angleoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Bend_angleuvmode { Bend_angleuvmode::SKINUV = 0, Bend_angleuvmode::CURVEUV, Bend_angleuvmode::FEATHERUV }
 
enum  Bend_anglerandoverride {
  Bend_anglerandoverride::NONE = 0, Bend_anglerandoverride::CURVEATTRIB, Bend_anglerandoverride::SKINATTRIB, Bend_anglerandoverride::TEXTURE,
  Bend_anglerandoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Bend_angleranduvmode { Bend_angleranduvmode::SKINUV = 0, Bend_angleranduvmode::CURVEUV, Bend_angleranduvmode::FEATHERUV }
 
enum  Bend_anglerandbiasoverride {
  Bend_anglerandbiasoverride::NONE = 0, Bend_anglerandbiasoverride::CURVEATTRIB, Bend_anglerandbiasoverride::SKINATTRIB, Bend_anglerandbiasoverride::TEXTURE,
  Bend_anglerandbiasoverride::TEXTUREPRIM
}
 
enum  Bend_anglerandbiasuvmode { Bend_anglerandbiasuvmode::SKINUV = 0, Bend_anglerandbiasuvmode::CURVEUV, Bend_anglerandbiasuvmode::FEATHERUV }
 

Functions

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Geotype enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Grouptype enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Blendoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Op enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_mode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_method enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthrandminoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthrandminuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthrandmaxoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_lengthrandmaxuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactoroverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactoruvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactorrandminoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactorrandminuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactorrandmaxoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Setlength_scalefactorrandmaxuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_axismode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_dirtoaxis enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_angleoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_angleuvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_anglerandoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_angleranduvmode enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_anglerandbiasoverride enum_value)
 
SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder getToken (Bend_anglerandbiasuvmode enum_value)
 

Enumeration Type Documentation

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 439 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 523 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 546 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 481 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 504 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 462 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
ROOTDIR 
DIRCONSTANT 
DIRCURVEATTRIB 
DIRSKINATTRIB 
AXISCONSTANT 
AXISCURVEATTRIB 
AXISSKINATTRIB 

Definition at line 393 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINNORMAL 
ROOTDIR 
TANGENT 

Definition at line 420 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 

Definition at line 61 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
POLYGONS 
BARBS 

Definition at line 25 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
PRIMITIVE 
POINT 
EDGE 

Definition at line 42 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SETLENGTH 
BEND 

Definition at line 82 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 141 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 225 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 248 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 183 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 206 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 164 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SCALE 
CUTEXTEND 

Definition at line 124 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SET 
MULTIPLY 
ADD 
SUBTRACT 
SETMIN 
SETMAX 

Definition at line 99 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 267 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 351 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 374 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
NONE 
CURVEATTRIB 
SKINATTRIB 
TEXTURE 
TEXTUREPRIM 

Definition at line 309 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 332 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Enumerator
SKINUV 
CURVEUV 
FEATHERUV 

Definition at line 290 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

Function Documentation

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Geotype  enum_value)

Definition at line 32 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Grouptype  enum_value)

Definition at line 50 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Blendoverride  enum_value)

Definition at line 70 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Op  enum_value)

Definition at line 89 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_mode  enum_value)

Definition at line 110 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_method  enum_value)

Definition at line 131 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthoverride  enum_value)

Definition at line 151 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthuvmode  enum_value)

Definition at line 172 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthrandminoverride  enum_value)

Definition at line 193 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthrandminuvmode  enum_value)

Definition at line 214 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthrandmaxoverride  enum_value)

Definition at line 235 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_lengthrandmaxuvmode  enum_value)

Definition at line 256 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactoroverride  enum_value)

Definition at line 277 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactoruvmode  enum_value)

Definition at line 298 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactorrandminoverride  enum_value)

Definition at line 319 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactorrandminuvmode  enum_value)

Definition at line 340 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactorrandmaxoverride  enum_value)

Definition at line 361 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Setlength_scalefactorrandmaxuvmode  enum_value)

Definition at line 382 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_axismode  enum_value)

Definition at line 405 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_dirtoaxis  enum_value)

Definition at line 428 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_angleoverride  enum_value)

Definition at line 449 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_angleuvmode  enum_value)

Definition at line 470 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_anglerandoverride  enum_value)

Definition at line 491 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_angleranduvmode  enum_value)

Definition at line 512 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_anglerandbiasoverride  enum_value)

Definition at line 533 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.

SYS_FORCE_INLINE UT_StringHolder SOP_GuideProcessCoreEnums::getToken ( Bend_anglerandbiasuvmode  enum_value)

Definition at line 554 of file SOP_GuideProcessCore.proto.h.